Attīrītā ūdens kvalitāte, garantijas

Naftas produktu koncentrācija attīrītajā ūdenī pēc separatora līdz 5 mg/l, pēc sorbcijas filtra <1 mg/l.

Produkts atbilst DIN 1999, STN 75 65 11 standartam.