Attīrīšanas tehnoloģija

Bioloģiskās attīrīšanas process:

  • Mehāniskā priekšattīrīšana
  • Sūkņu stacija
  • Bioloģiskais reaktors
  • Denitrifikācija
  • Nitrifikācija
  • Separācija
  • Dūņu savācējrezervuārs – dūņu atūdeņošana, koncentrēšana

Attīrīšanas iekārtas tiek izgatavotas, izmantojot visas jaunākās teorētiskās un praktiskās pieredzes notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju jomā. Ekspluatācijā tiek izmantoti bioloģiskās attīrīšanas efektīvākie principi, tādi kā superaktivācija, dinamiskā denitrifikācija, dubultnosgudžu sistēma, selektoru uzstādīšana, nogulu ilglaicīga stabilizēšana, kas būtiski uzlabo NAI tehniskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos parametrus.

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija BCTS notekūdeņu attīrīšanas stacijā ar kompleksiem procesiem vienā rezervuārā ar nogulu filtrācijas pielietošanu un nogulu bioloģisko stabilizēšanu mūsdienās ir efektīvākais notekūdeņu attīrīšanas risinājums.

BCTS automātiski reaģē uz pieplūdes izmaiņām, piesārņojuma koncentrāciju diennakts vai nedēļas laikā.

Bioloģiskās attīrīšanas norises konteiners BCTS pamatojas uz superaktivāciju, kur aktīvo nogulu biodegradēšana samazina lieko dūņu producēšanu. Atsūknētās pārpalikušās dūņas no attīrīšanas ir bioloģiski stabilas, nesadalās un tam nepiemīt sensoriskie trūkumi.

Stabilizēto dūņu koncentrēšanas principa izmantošana rezerves tilpnē jūtami palielina dūņu savāktuves uzkrāšanas jaudu, tādējādi paaugstinās visas ražošanas ekonomiskums.

Denitrifikācijas efektivitātes paaugstināšana un aktivācijas oksidēšanās un anoksidēšanās apstākļu regulēšana dod iespēju ietaupīt elektroenerģiju.

Separācijas hidraulikas jaunā sistēma ar nogulu mākoņa filtrāciju paaugstina iekārtas jaudu un attīrīšanas efektivitāti, kas nodrošina ievērojamas ekspluatācijas un investīciju priekšrocības, kas ļauj samazināt stacijas izmērus.

Visi attīrīšanas procesi notiek pašregulējošā režīmā vienā tvertnē, bez īpašas kontroles un operatora iejaukšanās procesa norisē. NAI tiek vadīta automātiski, neliela apkope nepieciešama gaisa pūtēja darbības kontrolei, tehnisko un tehnoloģisko datu pārbaudei un lieko dūņu atsūknēšanai.

NAI darbam nav nepieciešamas ķīmiskās vielas vai izejvielas. Tā darbojas uz bioloģiskās attīrīšanas principiem.