Tehnoloģiskie un tehniskie parametri

BCTS

100

150

200

300

400

Iedzīvotāju skaits

IE

500-700

700-900

900-1 200

1 200-1 600

1 600-2 200

Notekūdeņu daudzums

m3/dnn

100-120

140-160

180-220

240-300

320-440

BSP5 noslodze

kg/dnn

30-36

42-48

54-66

72-90

96-132

BCTS

500

600

800

1000

Iedzīvotāju skaits

IE

2 200-3 000

3 000-4 000

4 000-5 000

5 000-6 000

Notekūdeņu daudzums

m3/dnn

500-600

600-800

800-1 000

1 000-1 200

BSP5 noslodze

kg/dnn

150-180

180-240

240-300

300-360